Drielandenstudie: colonoscopische surveillance Lynch syndroom

Onderzoek uitgevoerd door Christoph Engel, Hans Vasen en Toni Seppälä met een subsidie van de Deutsche Krebshilfe. Titel: No difference in colorectal cancer incidence or stage at detection by colonoscopy among 3 countries with different Lynch syndrome surveillance policies. Gastroenterology 2018;155:1400-1409.

 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat surveillance door middel van colonoscopie de mortaliteit van Lynch syndroom patiënten in sterke mat reduceert. Er bestaat echter geen consensus betreffende het juiste screeningsinterval: 1, 2 of 3 jaar. Daarom werd onderzoek verricht in samenwerking met de Lynch syndroom registraties van Finland, Duitsland en Nederland naar het effect van verschillende screeningsintervallen op de ontwikkeling van een (incident) darmkanker (CRC). In de drie landen worden verschillende intervallen tussen de colonoscopiën  geadviseerd: 1x per jaar in Duitsland, 1x per twee jaar in Nederland en 1x per twee tot drie jaar in Finland. De uitkomst van de screening werd verzameld van 2747 patiënten met een MMR-mutatie. De incidentie van CRC bedroeg 4-18% bij tien jaar follow-up afhankelijk van het risico-profiel. Er werden geen verschillen gevonden tussen de drie landen wat betreft de incidentie van CRC en het stadium van CRC. Ook was er geen associatie tussen het stadium van CRC en de lengte van het interval sinds de laatste colonoscopie. De auteurs concluderen dat jaarlijkse screening geen voordeel biedt ten opzichte van langere intervallen.

Preview Drielandenstudie Gastroenterology 2018