Artikelen door Evelyn Groeneveld

Presentaties informatiemiddag Familiair melanoom

Leiden, 18 december 2023: Op zaterdag 25 november 2023 vond in het Leids Universitair Medisch Centrum een informatiemiddag plaats over Familiair melanoom (FAMMM). De organisatie hiervan lag in handen van het Leids Universitair Medisch Centrum in samenwerking met Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) en Stichting Melanoom. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde middag. […]

Onderzoek onderbouwt herziening Landelijke richtlijn:

Alternatief voor uitgebreide darmverwijdering na darmkanker in MSH6 en PMS2 dragers 18 december 2023: De huidige Landelijke richtlijn Erfelijke darmkanker adviseert voor alle jongere Lynch dragers na een diagnose darmkanker een uitgebreide darmresectie. Hierbij wordt tot nu toe geen onderscheid gemaakt tussen onderlinge mismatch repair (MMR) genafwijkingen. Een recente studie, geïnitieerd door het Erasmus MC […]

In gesprek over darmkanker

4 september 2023: Maag-darm-leverarts en medisch directeur van de StOET, prof. dr. Monique van Leerdam, en internist oncoloog Karen Bolhuis gaan in deze instragram-sessie in gesprek over darmkanker. Wat zijn de trends, wat is het bevolkingsonderzoek en hoe is darmkanker te behandelen? https://www.instagram.com/p/CpkvPL0oYKy

Minder controles erfelijke darmkanker tijdens coronapandemie

6 april 2023: Bron Amsterdam UMC: Onderzoekers van Amsterdam UMC en de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) keken naar het effect van twee jaar coronapandemie op de zorg voor mensen met een erfelijke aanleg voor darmkanker (Lynch syndroom). In de eerste maanden van de pandemie (van maart tot en met mei 2020) waren er bijna […]

FAP Expertisenetwerk

Maart 2023: Maart is internationale darmkankermaand. En in deze maand wordt de website voor het expertisenetwerk Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) gelanceerd.FAP is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij goedaardige gezwellen (poliepen) ontstaan in de (dikke) darm. Vanuit deze poliepen kan kanker ontstaan. Meer informatie hierover is terug te vinden op: : FAP-expertise.net

Aanpassing van de adviezen voor controle bij Lynch syndroom voor mensen met een kiembaan PMS2 pathogene variant

30 november 2022 Vanwege het lage risico op colorectaal carcinoom (CRC) en de latere leeftijd waarop CRC ontstaat bij mensen met een kiembaan (erfelijke) PMS2 pathogene variant (PV= ziekte veroorzakende verandering of mutatie) wordt de startleeftijd voor surveillance coloscopieën verhoogd van 25 jaar naar 35 jaar. Dit advies loopt vooruit op de herziening van de […]

Oratie Prof. dr. Monique van Leerdam

Op 11 november 2022 heeft hoogleraar Maag-Darm-Leverziekten, en medisch directeur van deze stichting, Monique van Leerdam haar oratie uitgesproken met als titel ‘Streven naar preventie’. In juli 2020 is Van Leerdam benoemd tot hoogleraar Maag-Darm-Leverziekten met bijzondere aandacht voor de preventie van erfelijke tumoren. In haar oratie benoemt zij het belang van kankerpreventie en waarom […]

Het belang van bevolkingsonderzoek tegen kanker

9 september 2022 In deze podcast gaat Hans Jaap Melissen thuis langs bij presentator Ruud de Wild. Ruud kreeg darmkanker en zit als het interview wordt opgenomen net tussen twee operaties in. Hoe is het met hem? Heeft de kanker ook zijn leven erg veranderd? Darmkankerspecialist én medisch directeur van de StOET, prof. dr. Monique […]

Publicatie: Pancreatic Cancer Surveillance in Carriers of a Germline CDKN2A Pathogenic Variant: Yield and Outcomes of a 20-Year Prospective Follow-Up

1 augustus 2022 Alvleesklierkanker kent een slechte overleving. Een strategie om dit te verbeteren is het zo vroeg mogelijk opsporen van tumoren. In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bestaat sinds 2000 een screeningsprogramma voor mensen met een erfelijke aanleg voor alvleesklierkanker door een fout (mutatie) in het CDKN2A (p16) gen. Dit is het gen […]