Artikelen door magdalena

ANBI

Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren heeft de ANBI-status. Het is dankzij uw giften dat Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) haar taken kan uitvoeren. In financieel opzicht is de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat giften en notariële schenkingen aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, binnen de daarvoor geldende fiscale […]

Verdediging proefschrift Manon Suerink: “Germline variants in the mismatch repair genes: detection and phenotype”

Op 3 maart 2021 zal Manon Suerink haar proefschrift verdedigen getiteld ‘Germline variants in the mismatch repair genes: detection and phenotype’. Het proefschrift gaat over Lynch syndroom en Constitioneel Mismatch Repair Deficiency (CMMRD). Naar schatting is ongeveer 1 op de 300 mensen in de algemene bevolking drager van het Lynch syndroom, maar lang niet al […]