Informatiedag p16 over screening pancreas

Vele patiënten hebben in de afgelopen periode laten weten geïnteresseerd te zijn in een dag waarop informatie wordt verstrekt over alle aspecten van screening van de pancreas. Daarom werd op 1 december 2018 een patiënten-informatiedag georganiseerd. Lees hier de samenvatting.

 

Nieuwe medisch directeur StOET

Per 1 januari 2019 heeft Dr. M.E. (Monique) van Leerdam haar start gemaakt als medisch directeur van de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren. Monique van Leerdam is op het gebied van onderzoek gespecialiseerd in erfelijke maag-darmtumoren, darmkanker en de vroege opsporing van tumoren. Na een aantal jaren in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gewerkt te hebben, is zij sinds 2011 werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek waar zij patiënten met erfelijke maag-darm-levertumor syndromen ziet en in een multidisciplinair team patiënten met (goedaardige voorlopers van) darmkanker behandelt. Daarnaast is Monique van Leerdam ook medisch specialist Maag-darm-leverziekten bij het Leids Universitair Medisch Centrum waar zij ook de patiënten met erfelijke maag-darm-levertumor syndromen ziet.

 

Drielandenstudie: colonoscopische surveillance Lynch syndroom

Onderzoek uitgevoerd door Christoph Engel, Hans Vasen en Toni Seppälä met een subsidie van de Deutsche Krebshilfe. Titel: No difference in colorectal cancer incidence or stage at detection by colonoscopy among 3 countries with different Lynch syndrome surveillance policies. Gastroenterology 2018;155:1400-1409.

 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat surveillance door middel van colonoscopie de mortaliteit van Lynch syndroom patiënten in sterke mat reduceert. Er bestaat echter geen consensus betreffende het juiste screeningsinterval: 1, 2 of 3 jaar. Daarom werd onderzoek verricht in samenwerking met de Lynch syndroom registraties van Finland, Duitsland en Nederland naar het effect van verschillende screeningsintervallen op de ontwikkeling van een (incident) darmkanker (CRC). In de drie landen worden verschillende intervallen tussen de colonoscopiën  geadviseerd: 1x per jaar in Duitsland, 1x per twee jaar in Nederland en 1x per twee tot drie jaar in Finland. De uitkomst van de screening werd verzameld van 2747 patiënten met een MMR-mutatie. De incidentie van CRC bedroeg 4-18% bij tien jaar follow-up afhankelijk van het risico-profiel. Er werden geen verschillen gevonden tussen de drie landen wat betreft de incidentie van CRC en het stadium van CRC. Ook was er geen associatie tussen het stadium van CRC en de lengte van het interval sinds de laatste colonoscopie. De auteurs concluderen dat jaarlijkse screening geen voordeel biedt ten opzichte van langere intervallen.

Preview Drielandenstudie Gastroenterology 2018

Aandacht voor (erfelijke) darmkanker in Tijd voor Max – december 2016

Darmkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. In totaal lijden er ongeveer 70.000 mensen aan en krijgen ruim 40 mensen elke dag de diagnose.

Dr. Henry Lynch Symposium: ‘Advances in Hereditary Cancer’

Eind 2015 werd in Omaha, USA, een symposium georganiseerd ter ere van Henry Lynch. Henry Lynch is voor de meeste lezers van het Lynch Polyposis Contactblad waarschijnlijk bekend. Het is de man naar wie het ‘Lynch syndroom’ is vernoemd vanwege…