Drielandenstudie: colonoscopische surveillance Lynch syndroom

Onderzoek uitgevoerd door Christoph Engel, Hans Vasen en Toni Seppälä met een subsidie van de Deutsche Krebshilfe. Titel: No difference in colorectal cancer incidence or stage at detection by colonoscopy among 3 countries with different Lynch syndrome surveillance policies. Gastroenterology 2018;155:1400-1409.

 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat surveillance door middel van colonoscopie de mortaliteit van Lynch syndroom patiënten in sterke mat reduceert. Er bestaat echter geen consensus betreffende het juiste screeningsinterval: 1, 2 of 3 jaar. Daarom werd onderzoek verricht in samenwerking met de Lynch syndroom registraties van Finland, Duitsland en Nederland naar het effect van verschillende screeningsintervallen op de ontwikkeling van een (incident) darmkanker (CRC). In de drie landen worden verschillende intervallen tussen de colonoscopiën  geadviseerd: 1x per jaar in Duitsland, 1x per twee jaar in Nederland en 1x per twee tot drie jaar in Finland. De uitkomst van de screening werd verzameld van 2747 patiënten met een MMR-mutatie. De incidentie van CRC bedroeg 4-18% bij tien jaar follow-up afhankelijk van het risico-profiel. Er werden geen verschillen gevonden tussen de drie landen wat betreft de incidentie van CRC en het stadium van CRC. Ook was er geen associatie tussen het stadium van CRC en de lengte van het interval sinds de laatste colonoscopie. De auteurs concluderen dat jaarlijkse screening geen voordeel biedt ten opzichte van langere intervallen.

Preview Drielandenstudie Gastroenterology 2018

Screening op alvleesklierkanker bij erfelijk belaste families leidt tot vroege opsporing van deze tumor – juni 2016

Alvleesklierkanker is een van de meest agressieve vormen van kanker. De overleving na vaststellen van de ziekte is gemiddeld slechts 6 maanden. De tumor is bij ontdekking bij het merendeel van de patiënten al zover gevorderd dat…

Dr. Henry Lynch Symposium: ‘Advances in Hereditary Cancer’

Eind 2015 werd in Omaha, USA, een symposium georganiseerd ter ere van Henry Lynch. Henry Lynch is voor de meeste lezers van het Lynch Polyposis Contactblad waarschijnlijk bekend. Het is de man naar wie het ‘Lynch syndroom’ is vernoemd vanwege…