Proefschrift Cancer Risks and Hormonal Modifiers of Risks in BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers: Knowing the Genes, what are the Risks ?

Proefschrift van Richard Brohet ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met succes verdedigd op 27 februari 2013. Hiervoor…