ANBI

Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren heeft de ANBI-status. Het is dankzij uw giften dat Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) haar taken kan uitvoeren. In financieel opzicht is de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat giften en notariële schenkingen aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, binnen de daarvoor geldende fiscale regels.

Conform de richtlijnen van een ANBI dient een aantal gegevens gepubliceerd te worden. Het overzicht hiervan treft u aan in het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI algemeen:ANBI Standaardformulier publicatieplicht